Zabezpečené FTP

Na serveroch s operačným systémom Linux je možné okrem klasického FTP pripojenia použiť zabezpečený FTP prístup, k dispozícii je explicitné šifrovanie TLS na porte 21.