Zmeny v nastavení php na clusteri

Chybná hláška - 500 Internal Server Error (The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.

Toto chybné hlásenie je väčšinou spôsobené nekorektným .htaccess. Môže ísť buď o syntaktickú chybu, alebo o použitie nepovolenej direktívy. Povolené sú nasledujúce: Indexes, Limit, Fileinfo, Authconfig a Options. Pri direktíve Options je povolené IBA nasledujúce: FollowSymlinks a Indexes
 
Ak používate CMS Drupal, je potrebné v súbore files/.htaccess zakomentovať riadok obsahujúci Sethandler a pridať nasledujúce riadky:
 
 
 

Mod_rewrite

V novom prostredí nie je možné použiť rewrite pravidlo typu:
 
- na zaistenie funčnosti je potrebné použiť konštrukciu:
 

Premature end of script headers: index.php

Ak sa toto chybné hlásenie zobrazí ihneď po zadaní adresy v prehliadači, problém je spôsobený nesprávnymi právami spúšťaného skriptu.
 
Správne práva pre php skripty sú 755. Pri uploade pomocou FTP, server nastavuje práva správne, ak v klientovi nemáte zakliknutú voľbu "Zachovať oprávnenia súborov". Opravu práv je možné uskutočniť v control paneli http://cp.forpsi.com cez ftp pomocou príkazu chmod alebo v PHP pomocou funkcie chmod().
 

Joomla - ftp vrstva

Keďže FTP server beží na inom stroji než webový server, nie je možné využívať ftp vrstvu.
 
 

Joomla - SEO/SEF

Ak chcete využívať SEO/SEF, je potrebné zapnúť tiež "Použiť Apache mod_rewrite" a premenovať v koreňovom adresári súbor htaccess.txt na .htaccess. Súčasne odporúčame tiež vymazať cache na serveri, aby došlo k pregenerovaniu odkazov.
 
 
 

QuickCart

Ak nie je funkčné pridanie a zmena položiek, je potrebné v nastavení vypnúť zobrazovanie súborov. Viď nasledujúci obrázok:
 
 

 

Nefungujúce pole premenných HTTP_*_VARS

Defaultne je registrácia týchto polí vypnutá. Ak vaša aplikácia vyžaduje toto nastavenie, je možné oň požiadať. Odporúčame však použitie polí $_*, pretože pole HTTP_*_VARS už v PHP verzii 6 vôbec nebude. 
 
 
 

HTTP autorizácia

Kedže php je spúšťané ako FastCGI, je potrebné pridať nasledujúce riadky do php skriptov zaisťujúcich http autorizáciu:
 
 
 
Ďalej je potrebné do súboru .htaccess vložiť nasledujúce riadky:
 
 
Podrobnosti viď. manuál PHP.
 
 
 

Chybne zobrazovaná diakritika

Pri prechode na novšiu verziu PHP došlo k zmene defaultnej znakovej sady na prístup do databázy. Ak v skriptoch nenastavujete znakovú sadu po otvorení spojenia do MySQL, môže dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu diakritiky. Riešenie je popísané v nasledujúcom článku.
 
!!! POZOR !!! ak sa v rozhraní https://webmysql.forpsi.com/ pokúsite o opravu diakritiky alebo o import vlastnej zálohy databázy, s najväčšou pravdepodobosťou dôjde k nenávratnému poškodeniu dát, spoločne s opravou bude potrebné vykonať tiež obnovu dát z našej zálohy.