Ako používať telnet

Telnet je program spúšťaný z príkazového riadku (Windows, Linux...) slúžiaci k spojeniu počítačov v sieti TCP/IP. Oproti iným grafickým klientom je ihneď vidieť odozvu protistrany (servera, ku ktorému sa prihlasujeme), a tým jednoducho zistiť potenciálny problém. My ho budeme používať na testovanie pripojenia k serverom pri riešení problémov s prihlásením k POP3 (výberu pošty), SMTP (odosielaniu pošty) alebo FTP (nahrávaniu súborov na Vaše webové stránky).
 
Vo Windows sa spúšťa z príkazového riadku (cmd.exe). Ten spustíte tak, že pomocou klávesovej skratky Win + R otvoríte dialóg Spustiť, do neho zadáte cmd a kliknete na OK.
 
 
 
Zobrazí sa okno príkazového riadku, kde už môžete spustiť príkaz telnet na pripojenie k inému serveru.
 
 
Spojenie k jednotlivým službám otestujete pomocou týchto príkazov:
 
POP3: telnet pop3.forpsi.com 110
IMAP: telnet imap.forpsi.com 143
SMTP: telnet smtp.forpsi.com 25
 
Poznámka: Vo Windows od verzie Vista nie je telnet v systéme štandardne prítomný, je potrebné ho doinštalovať.
 
  • Kliknite na ponuku Štart a vyberte Ovládacie programy.
  • Vo Windows 7 kliknite na položku "Programy" a vyberte "Zapnúť alebo vypnúť súčasti Windows" (vo Windows Vista ide o položku Ovládacích panelov "Programy a funkcie" - položka "Zapnúť alebo vypnúť funkcie systému Windows").
  • V závislosti na parametroch Vášho používateľského účtu a nastavenia zabezpečení Windows budú možno vyžadované administrátorské oprávnenia.
  • V zozname dostupných programov nájdete položku "Klient služby Telnet" a kliknutím na zaklikávacie políčko ju vyberte k inštalácii.
 
V linuxe môžete použiť ľubovoľný terminálový program - xterm, konsole atď.