Nastavenie kompatibilného zobrazovania v Internet Exploreri

Ak sa stránky zobrazujú v prehliadači Internet Explorer nekorektne (prázdna stránka, rozhodený layout,...), je možné, že boli navrhnuté pre nižšie verzie prehliadača. Internet Explorer umožňuje pre tieto prípady použiť kompatibilné zobrazenie.
 
Tento špeciálny režim zapnete nasledujúcim spôsobom:
 
1. Ak Internet Explorer zistí nekompatibilnú stránku, je v adresnom riadku zobrazená ikona kompatibilného zariadenia. Kliknutím na ikonu dôjde k zapnutiu kompatibilného zobrazenia pre túto stránku.
 
2. Alternatívne môžete stránky, ktoré budú vždy nahrané v kompatibilnom zobrazení pridať ručne v menu prehliadača. Prejdite do menu Nástroje a vyberte položku na Nastavenie kompatibilného zobrazenia. Ak je menu skryté, stlačte klávesu [Alt].
 
 
3. V okne Nastavenie kompatibilného zobrazenia doplňte do poľa "Pridať tento web:" zadajte požadovanú doménu (môžete takto zadať i viac domén) a kliknite na tlačidlo Pridať.