Doba behu PHP skriptu

Maximálna doba behu skriptu (max_execution_time) je na linuxových serveroch obmedzená na 90 sekúnd. Jej navýšenie, bohužiaľ, nie je možné. Je potrebné optimalizovať skript alebo požiadavky na databázu.
 
Na servere s OS Windows je doba nastavená tiež na 90 s. Ani tu nie je možné limit upraviť.