Upload súborov pomocou komponentov ASPSmartUpload

Na server s operačným systémom je nainštalovaný komponent ASPSmartUpload, pomocou ktorého môžete jednoducho nahrávať súbory na svoje stránky cez webový formulár. Na vyskúšanie, či všetko funguje, môžete použiť nasledujúci jednoduchý skript. Má 2 časti:
 
formular.html obsahuje formulár, ktorý odošle dáta výkonnej časti -
 
 
a upload.asp:
 
 
Skripty nahrajte do ľubovoľného adresára, do ktorého je povolený zápis, potom ho zavoláte cez prehliadač. Napríklad, ak je nahraný do adresára test v roote webu (adresár /www/test), napíšte do prehliadača: http://domena.koncovka/test/upload.html.
 
Pri praktickom použití ešte vložte podmienky na obmedzenie veľkosti súborov, povolené typy súborov (napríklad len obrázky, text...).