Elektronicky podpisované emaily s daňovými dokladmi

Emaily obsahujúce daňové doklady (faktúry) vystavené spoločnosťou INTERNET SK, s.r.o. (alebo INTERNET CZ, a.s.), sú podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Daňový doklad je ako doposiaľ vystavený po prijatí platby na náš účet a jej spracovaní fakturačným systémom. Doklady sú zasielané z adresy is@forpsi.com. Emailovú adresu is@forpsi.com si pridajte do zoznamu bezpečných odosielateľov. Týmto krokom zaistíte, že email s daňovým dokladom nebude označený ako spam.
 
Certifikát určený k podpisovaniu faktúr je vydaný spoločnosťou První certifikačná autorita, a.s. I.CA.
 
Overenie elektronického podpisu funguje bez problémov v emailových klientoch ako sú Outlook, Thunderbird a pod. Oproti tomu aplikácia typu webmail nemusí disponovať mechanizmom overenia digitálneho podpisu a zobrazí tak iba informácie o priloženom súbore smime.p7s.