Ako často prebieha fakturácia webhostingu?

Všetky nové varianty ponúkaných webhostingových služieb sú faktúrované s ročnou periódou.
 
Proformy sú vystavované automaticky vždy 18 dní PRED exspiráciou služby, zasielané sú na nastavený email fakturačného kontaktu.
 
Pri pôvodných starších variantách Normal a Exclusive bolo možné si periódu zvoliť (mesačnú, štvrťročnú, polročnú alebo ročnú fakturáciu).