Ako postupovať v prípade, keď som pri uskutočnenej platbe zabudol uviesť variabilný symbol?

1. Ak ste platbu previedli z účtu:
 
zašlite na email fin@forpsi.com naskenovaný príkaz k úhrade alebo výpis z účtu.
V prípade, že nemáte k dispozícii ani jeden z dokumentov, upresnite v emaile nasledujúce údaje k prevodu platby:
- číslo účtu platiteľa;
- dátum prevodu;
- číslo účtu príjemcu.
 
2. Ak ste uhradili platbu priamo v banke alebo poštovou poukážkou na pošte:
v tomto prípade, prosím, zašlite príkaz k úhrade alebo ústrižok z poštovej poukážky na email fin@forpsi.som alebo faxom na 383835354.
 
V dokumente je potrebné uviesť, k akému variabilnému symbolu si prajete platbu pripárovať a kontaktný email na vás, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade problémov s nájdením platby.