Ako ukončiť webhosting či doménu?

WEBHOSTING:
Výpoveď webhostingu môžete podať prostredníctvom formulára prístupného po prihlásení k zákazníckemu účtu, kde je služba vedená, na https://admin.forpsi.sk. K formuláru sa dostanete nasledujúcim spôsobom:
 
Pod záložkou "Webhosting" kliknete na názov webhostingu, v novom otvorenom okne služby je jedným z ponúkaných odkazov "výpoveď služby".
 
Druhou možnosťou ukončenia služby je nezaplatenie vystavenej výzvy k platbe. Služba bude po splatnosti výzvy a po uplynutí ochrannej lehory zrušená (za 60 dní od dátumu exspirácie). Na fakturačný email však budú stále zasielané automatické upomienky a pripomienky obnovy prevádzky.
Odporúčame preto podanie výpovede služby, potom dôjde k automatickému ukončeniu služby a stornovaniu vystavenej výzvy k platbe bez zasielania ďalších upomienok.
 
DOMÉNA:
Ak doména nebude predĺžená, zruší sa automaticky sama. Tzn. že po dátume exspirácie a po uplynutí ochrannej lehoty, dôjde k jej uvoľneniu na novú registráciu. Na kontaktný email majiteľa sú však zasielané upozornenia na blížiacu sa exspiráciu a nutnosť zadania požiadavky, ak nemáte záujem doménu predĺžiť, stačí na nich nereagovať.