Je možné mať fakturovaných viac webhostingov na jednej faktúre?

Bohužiaľ, nie. Každú vygenerovanú výzvu k platbe je potrebné uhradiť zvlášť pod unikátnym variabilným symbolom, aby mohla byť korektne spracovaná automatickým fakturačným systémom. Zlúčenie viacerých služieb do jednej spoločnej výzvy k platbe je možné len v prípade predĺženia domén. Je ale potrebné splniť nasledujúce body: 
  • Domény musia byť v jednom zákazníckom účte vedené na ten istý kontakt.
  • Požiadavka na predĺženie domén musí byť zadaná v rovnaký deň.
  • O hromadnú faktúru je potom potrebné požiadať autorizovaným tiketom zo zákazníckeho účtu, kde sú domény vedené a je nutné uviesť názvy domén (alebo variabilné symboly vygenerovaných faktúr), ktoré sa majú zlúčiť do novej hromadnej faktúry.