Je možné platiť za služby poštovnými poukážkami?

Áno - ak chcete platiť na pošte poukážkou, je to možné. V tomto prípade, prosím, použite poukážku typu "A" - kde sa okrem adresy uvádza číslo nášho účtu a variabilný symbol uvedený na Vašej proforma faktúre.
 
POZOR!!! Platby poukážkou dôrazne neodporúčame, a to hlavne v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo pri predĺžení: napríklad exspirácia domény či niektorej z našich služieb. Zaúčtovanie takejto platby trvá niekoľko dní (nie je výnimkou aj 14 dní). V takomto prípade odporúčame platbu uskutočniť priamo vo FIO banke, kde je platba zaúčtovaná v priebehu niekoľkých minút alebo prevodom z inej banky (2 pracovné dni).