Prišiel mi email, že moja doména bude vypnutá. Doména však exspiruje až...

Pri doménach je zásadným a rozhodujúcim dátumom deň exspirácie. Ten nutne nemusí korešpondovať s dátumom splatnosti na vystavenej výzve.
 
Doména je v závislosti na určenej koncovke vypnutá buď v deň jej exspirácie alebo po uplynutí ochrannej lehoty. Proforma faktúra sa vystaví automaticky ihneď po zadaní požiadavky na predĺženie domény a podľa dátumu vystavenia sa riadi i splatnosť výzvy. Zaslaný email je teda iba upomienkou na uplynutie doby splatnosti výzvy, ktorá pri doménach - na rozdiel od iných služieb - nemá vlyv na vypnutie služby.
 
Automaticky nastavená splatnosť sa môže prelínať s dátumom exspirácie, ak je požiadavka zadaná tesne pred alebo napríklad v deň exspirácie.
 
Na kontaktný email majiteľa domény zasielame upozornenia na blížiacu sa exspiráciu a nutnosť zadania požiadavky na predĺženie (30 alebo 28 dní, 14 dní a 7 dní pred exspiráciou, pri generických doménach potom ešte tri dni po exspirácii).
 
Detailnejšie informácie o ochranných lehotách jednotlivých koncoviek (domén) nájdete v sekcii "Domény".