Čo je to monitoring?

Ide o doplnkovú službu, kedy je chod servera monitorovaný pomocou ICMP pingu každých päť minút. V prípade nefunkčnosti servera je na uvedený kontaktný email odoslaná správa, že server neodpovedá na ping. Na základe tejto správy môže správca servera bezodkladne kontaktovať našich technikov so žiadosťou o reštart či preverenie problému, ak by reštart servera nepomohol.