Čo je to serverhosting?

Serverhosting je služba prenájmu či umiestnenia (tzv. housing) počítačového servera v datacentre s pripojením servera do siete Internet a prípadnými ďalšími súvisiacimi službami.
 
Od zdieľaného webhostingu sa táto služba líši tým, že zákazník má daný server celkom pre seba (o jeho výkon sa nedelí s ostatnými zákazníkmi, ako je to pri zdieľaných webhostingových službách), môžu sa na ňom prevádzkovať ľubovoľné aplikácie a má k nemu spravidla plný administrátorský prístup. Správa servera je tak plne v kompetencii zákazníka či ním poverenej osoby.