Čo je to vlastný server?

Zákazník si sám zakúpi svoj vlastný server a umiestni ho do našej klimatizovanej serverovne. Všetok servis si klient zabezpečuje sám na svoje vlastné náklady. FORPSI zaistí pripojenie tohto servera do siete Internet a v prípade potreby uskutočňuje reštarty a monitoring.