Čo sa stane, ak nebude faktúra na predĺženie služby uhradená v termíne splatnosti?

Ak nebude proforma faktúra uhradená v riadnej dobe splatnosti desatich dní, budú zákazníkovi po dátume splatnosti zaslané dve upozornenia. Po štyroch dňoch od zaslania druhého upozornenia bude prevádzka služby pozastavená. Služba je znovu aktivovaná až po riadnom uhradení všetkých pohľadávok na náš účet. Riadne uhradenie znamená, že fakturovaná čiastka bude v plnej výške pripísaná na účet našej spoločnosti a spracovaná fakturačným systémom.