iDRAC - karta pre vzdialený prístup

iDRAC - Dell Remote Access Card
 
Verzie:
  • DRAC 5 - Dell Remote Access Card - vzdialená správa servera pomocou http/https protokolu. (napr. DELL 1950 alebo DELL 2950).
  • iDRAC 6 embedded BMC - základný management servera integrovaný do všetkých nami ponúkaných serverov DELL PowerEdge. Pri serveroch DELL nie je BMC dostupný cez webové rozhranie.
  • iDRAC 6 express - pokročilejší management servera cez webové rozhranie s použitím SSL priamo integrovaný v serveroch R610, obsahuje obmedzené funkcie.
  • iDRAC 6 enterprise - pokročilý management servera cez webové rozhranie s použitím SSL. Pripojenie cez nezávislú sieťovú kartu. Pomocou iDRAC enterprise je možné napr. aktivovať vzdialenú plochu, pripojiť virtuálnu mechaniku, inštalovať/reinštalovať systém pomocou ISO súboru atď.
 
 
BMC - Baseboard management controller
 
Výkonné servery DELL PowerEdge sú vybavené rovnako ako mnoho serverov iných značiek modulom BMC, ktorý slúži na vzdialenú správu a diagnostiku hardvéra. Technicky ide o samostatný mikroprocesor integrovaný na základnej doske. Po zapojení napájania servera je BMC ihneď aktívny. BMC pracuje nezávisle na použitom operačnom systéme a nezáleží, či je server v zapnutom alebo vypnutom stave. Aby bolo možné BMC administrovať, musí mu byť pridelená ďalšia verejná IP adresa.
Ak máte o aktiváciu BMC záujem, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a my Vám s konfiguráciou radi pomôžeme. Aktivácia i prevádzka BMC je na všetkých podporovaných serveroch DELL zdarma.
 
Medzi hlavné funkcie BMC patrí:
- snímače teploty;
- snímače napätia (ovládanie zapnutie/vypnutie/reset servera);
- snímače otáčok ventilátorov;
- detekcia otvorenia skriňe;
- vzdialená správa BIOSu.
 
Pripojenie k vzdialenému serveru prebieha dvoma spôsobmi:
 
1. IPMI over LAN
Táto metóda nemá grafické rozhranie, pomocou príkazu ipmi a argumentov sú vypisované údaje o stave hardvéra daného servera.
 
Linux - v distribúciách Centos i Ubuntu existuje balíček s názvom ipmitool
-inštalácia ipmitool na CENTOS
 
#yum install ipmitool
 

ukážkové príkazy:

BMC IP: 192.168.0.120, uživatel: admin, heslo: admin

 

- zistenie stavu napájania status/zapnutie/vypnutie/tvrdý reset/soft reset (rovnaké ako CTRL+ALT+DEL s tým, že sa server vypne, je potrebné ho potom zapnúť)

#ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin power status|on|off|cycle|reset|soft

 

- senzory:


#ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sensor|sdr

 

- eventlog (systémový log):

# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel

# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -begin 3 -max 2
# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -last 4

 

 

Windows na stránkach www.support.dell.com je možné stiahnuť Dell BMC Utility

Po inštalácii se v adresári C:\ProgramFiles\Dell\SysMgt\bmc nachádzajú dva spúšťacie súbory: ipmish.exe a ipmitool.exe

 

ukážkové príkazy:

- zistenie stavu napájania

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin power status|on|off|cycle|reset -force

 

- zistenie základných informácií o serveri vrátane verzie BIOSu

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo id

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo fru

 

- eventlog (systémový log):

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel get -last 10

 

2. SOL proxy

Táto metóda umožňuje prístup do BIOSu, nastavenie RAID i BMC, po štarte systému prístup na konzolu cez presmerovaný sériový port.

 

- hlavným predpokladom je správne nastavenie presmerovania sériového portu v BIOSe!
 

 

Linuxna stránkách www.support.dell.com stiahnuť Dell Linux Remote Access Utilities (kompatibilita predovšetkým s RedHat a SuSe)

 

- inštalácia klienta na Centos -

# cp OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz /usr/src/

# cd /usr/src

# tar -xzvf OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz

# cd linux/bmc/

# rpm -e osabmcutil9g-RHEL*

 

po inštalácii je nutné se prihlásiť pomocou telnetu k SOL proxy:

# telnet localhost 623

presmerovanie konzoly na sériový port v Centose:
/etc/inittab - pridaný riadok: S0:2345:respawn:/sbin/agetty -h ttyS0 19200 vt100
/etc/securetty - pre možnost prihlásenia roota pridať riadok: ttyS0

 

Windowsna stránkách www.support.dell.com stiahnuť Dell BMC Utility

  • inštalácia

  • spustenie služby SOL Proxy

  • pripojenie pomocou terminálového klienta na localhost port 623 cez Winsock - ako klienta je možné využiť Hyperterminal z Windows XP, telnet klienta CRT, SecureCRT nebo napr.: http://www.hilgraeve.com/htpe/index.html

Ukážka windows:

1) Prihlásenie k vzdialenému serveru (zadáva sa user, password a key). Key nie je defaultne použitý - stačí stlačiť ENTER.

2) Konfigurácia Serial-Over-LAN.

3) Aktivácia Konzoly. V prípade vypnutého servera sa aktivovaním konzoly server zapne.

4) Reštart servera a následná aktivácia konzoly - vhodné na prístup do BIOSu.

 Bezpečnostné upozornenie: komunikácia s BMC nie je šifrovaná, prebieha na porte 623/UDP.

 

odkazy:

http://support.euro.dell.com/support/edocs/software/smsom/5.4/en/peosom/rac_solu.htm

http://docs.us.dell.com/support/edocs/software/svradmin/1.9/en/ug/plat.htm#wp1048349

 
http://support.dell.com/support/edocs/software/smbmcmu/1.2/en/ug/bmcugc0d.htm#1068105 

http://dolezel.net/post/2007/11/20/BMC-strucny-manual.aspx