Ako nakonfigurovať BMC?

Nastavenie BMC na serveroch DELL:
  1. Zapnúť server
  2. Keď sa na obrazovke objaví BMC <Ctrl-E> - stlačiť túto kombináciu
  3. V menu BMC vyberieme voľbu
    1. LAN PARAMETERS - kde sa nastaví IP, MASKA, GW
    2. LAN USER CONFIGURATION - kde sa nastaví užívateľ, ktorý potom bude k BMC pristupovať
  4. Uložiť (Save and exit)
Defaultne býva nastavená IP aresa 192.168.0.120 (užívateľ root a heslo calvin).
Nastavenie BMC je možné tiež upravovať pomocou softwaru OpenManage Systems Management, a to i bez reštartovania servera.
 
Ukážka nastavenia presmerovania sériového portu v BIOSe DELL:
 
- Platí pri použítí ovládania servera pomocou SOL proxy.
Napr. pri serveri 1950, R210 je nutné nastaviť v biose sériový port COM2, bližšie info v nápovede konkrétneho BIOSu. Táto konfigurácia spôsobí, že bude možné pomocou BMC pristupovať do BIOSU a popr. do textovej konzoly systému.