Ako ukončím prevádzku dedikovaného servera/housingu?

Výpoveď služby Dedikovaný server alebo Housing zašlite prostredníctvom kontaktného formulára po prihlásení sa k zákazníckemu účtu, kde je server evidovaný. Prevádzka služby bude ukončená k dátumu exspirácie, t.j. ku koncu predplateného obdobia.
 
V prípade služby Housing uveďte tiež termín, kedy si server vyzdvihnete a ktorá z oprávnených osôb vyzdvihnutie uskutoční.