Aký je limit pre mesačný prenos dát servera?

Pri serverhostingových službách (dedikovaný server a housing) nie sú prenosy dát limitované. Tieto služby sú ponúkané s neobmedzeným prenosom dát a rýchlosťou 100 Mbps s rôznou agregáciou podľa variantu danej služby - 1:10, 1:5, 1:2 alebo 1:1 (t.j. bez agregácie).