Sú moje dáta na serverhostingu zálohované?

O tom, ako bude zálohovanie dát prebiehať, rozhoduje zákazník pri objednaní servera. Ponúkame možnosť využiť napr. zálohovanie na strane zákazníka pomocou ďalšieho pevného disku alebo príplatkovú službu, kde zákazníkovi poskytneme externý zálohovací priestor prístupný cez FTP. V tomto prípade zákazník do objednávky uvedie požadovaný objem zálohovaných dát. Zálohy si na objednaný FTP účet ukladá zákazník sám.