KVM over IP
 
Čo je to KVM?
 
KVM switch (Keyboard Video Mouse) je zariadenie, ktoré umožňuje vzdialene ovládať server umiestnený v datacentre. Takto je možné pracovať so serverom rovnako, ako keď pri ňom fyzicky sedíte. Po prihlásení ku KVM IP sa zobrazí konzola, v ktorej sa emuluje obraz, klávesnica i myš.
KVM sa pripája k serveru konektormi USB a VGA. Princíp činnosti je znázornený na nasledujúcom obrázku.
Využitie KVM:
 
Medzi hlavné využitie patrí napr.:
  • Komunikácia so serverom v prípade zlyhania vzdialeného prístupu (SSD, RDP).
  • Rýchla pomoc pri nevhodnej úprave firewallu.
  • Zistenie aktuálneho výpisu na obrazovke.
  • Reštart, kontrola pri bootovaní systému.
Konfigurovať je možné tiež BIOS a RAID, ale meniť nastavenia zásadne neodporúčame.
 
Ako sa ku KVM pripojiť?
 
KVM switche AdderLink ipeps využívajú pre svoje ovládanie program Real VNC. Do prehliadača zadáte URL, ktorá Vám bude zaslaná a použijete integrovaný Java VNC viewer alebo si stiahnete klienta VNC kliknutím na "Download the compact Windows VNC Viewer from unit". Využiť je možné samozrejme i iného VNC klienta, napr. VNC viewer for Google Chrome. Po zadaní jednorázového užívateľského mena a hesla nasleduje prihlásenie k VNC konzole, z ktorej je možné server ovládať.
 
O pripojenie KVM môžete požiadať prostredníctvom kontaktného formulára. Následne Vám bude pridelený jeden z dostupných KVM switchow. Pripojenie je ZDARMA.
 
Ukážka úvodnej stránky KVM: