Musím si k vám umiestniť iba vlastný server alebo si ho môžem i prenajať?

Ak nemáte k dispozícii vlastný server, je možné si u nás server prenajať. Ide o službu dedikovaný server. Tá je ponúkaná v niekoľkých variantoch, ktoré sa líšia HW vybavením. HW parametre jednotlivých variánt je možné meniť priamo v objednávke (napr. väčší HDD, RAM). Server je nakonfigurovaný priamo na základe vašej objednávky. HW servis (chápaný ako opravy HW porúch) je uskutočňovaný našou spoločnosťou na naše náklady. Správu servera si uskutočňuje klient sám.