Popis siete FORPSI

Celá sieť je tvorená 1 Gbps a 10 Gbps technológiami, pričom hlavné trasy a uzly sú redundantné. Naša spoločnosť je členom peeringových centier NIX (CZ), SIX (SK), BIX (HU) a PLIX (PL). Ostatná konektivita je poskytovaná prostredníctvom spoločností Cogent Communications, Sloane Park a Aruba. Ucelený prehľad FORPSI siete nájdete tu.