Komponent Joom!Fish

Komponent Joom!Fish umožňuje tvorbu viacjazyčných portálov. V prípade, že ste zo systému odinštalovali defaultný jazyk English (United Kingdom), bude, bohužiaľ, dochádzať k problémom, napríklad pri inštalácii tohto komponentu. Chybné hlásenie ukazuje skôr na chýbajúce práva na zápis,
 
JInstaller::install: Failed to copy file: /web/htdocs1/domena/home/www/tmp/install_49edf9e509a10/JoomFish/manifest.xml to /web/htdocs1/domena/home/www/administrator/components/com_joomfish/manifest.xml
 
ale príčinou sú chýbajúce adresáre /language/en-GB/ a administrator/language/en-GB/. Po ich skopírovaní (napríklad z inštalačného balíka Joomla) sa už podarí komponent Joom!Fish bez problémov nainštalovať.