Problém s inštaláciou ZenCart

CMS ZenCart obsahuje chybu, ktorá spôsobuje problém s jeho inštaláciou na náš hosting. Pri inštalácii ZenCart na druhom kroku inštalátor "zamrzne". Je to tým, že časť jeho skriptov, bohužiaľ, obsahuje funkciu, ktorá sa pri uskutočňovaní začne cykliť a skript je potom po 60 sekundách násilne ukončený (max execution time, teda maximálna doba pre beh skriptu, je na našich linuxových serverov nastavená práve na 60 sekúnd). Táto chyba sa dá opraviť zásahom do skriptu ZenCart.
 
Toto je funkcia, ktorý problém spôsobuje:
 
function_exists(’mysql_get_server_info’)
 
Táto je potom obsiahnutá v týchto 4 súboroch:
 
zc_install/includes/modules/pages/inspect/header_php.php  (na riadku 181)
zc_install/techsupp.php (na riadku 140)
includes/classes/db/mysql/query_factory.php (na riadku 270)
admin/includes/functions/general.php  (na riadku 1086)
 
Túto funkciu je nutné minimálne v prvom skripte header_php.php zakomentovať pomocou //. Akonáhle bude funkcia zakomentovaná, prestane sa pri inštalácii cykliť a skript sa úspešne stihne uskutočniť v požadovanom čase.