Import kontaktů


Pokud již máte v poštovním klientovi nebo jiném webovém rozhraní kontakty, můžete je naimportovat následujícím způsobem. 
 
Kontakty, události a úkoly z Microsoft Outlooku importujete pomocí našeho synchronizačního PC klienta. Tento program lze použít i pro import kontaktů ze starších poštovních klientů Outlook Expressu nebo Windows Live Mail. Návod pro nastavení a používání je ve zmiňovaném příspěvku znalostní báze. 
 
Kontakty z ostatních programů nejprve vyexportujte do některého z následujících formátů (viz. níže) 
LDIF (Thunderbird)
CSV (Outlook, Windows Live Mail)
- vCard (Google)
 
 
Import do webmailu
Přejděte do adresáře a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko  a z nabídky použijte položku Importovat adresář.
 
V systémovém okně vyberte soubor s adresářem a otevřete jej - kontakty se importují do aktuálně otevřeného adresáře.
 
 
Export kontaktů z klientů
 
Outlook
V menu Soubor vyberte položku Otevřít a Exportovat a poté Import a Export.
 
V průvodci zvolte Export do souboru a na další stránce Hodnoty oddělené čárkami.
 
Vyberte složku typu Kontakty a uložte adresář ve formátu CSV na disk. 
 
Jako poslední krok před uložením lze provést mapování vlastních polí. Je nutné použít výchozí mapování.
Export dokončete kliknutím na tlačítko OK.
 
 
Thunderbird
Přejděte do adresáře a vyberte adresář, který budete exportovat. 
 
V menu Nástroje zvolte Exportovat.
 
V systémové okně zvolte typ souboru LDIF.
Export dokončete kliknutím na tlačítko OK.
 
 
 Google
Export kontaktů do formátu vCard lze provézt pouze ve staré verzi Google kontaktů. 
Ve staré verzi klikněte v na tlačítko Další a z rozbalovací nabídky vyberte Exportovat...
Vyberte formát vCard a kliknutím na tlačítko Exportovat uložte kontakty na disk počítače.
 
 
Windows Live Mail
Přejděte na Kontakty a klikněte na adresář, který budete exportovat. 
 
Na panelu nástrojů (ribbon) klikněte na ikonu Exportovat a z nabídky vyberte položku Hodnoty oddělené čárkami (CSV).
Po volbě adresáře pro uložení a názvu souboru a pokračujte k mapování polí. 
Zaškrtněte všechna pole a dokončete export kliknutím na tlačítko Dokončit.