Podmienky poskytnutia služby DV SSL zadarmo

 

DV SSL službu zadarmo majú možnosť využiť zákazníci spoločnosti INTERNET SK, s. r. o., ktorí splnia nasledujúce podmienky:
- INTERNET SK, s. r. o., (FORPSI) je registrátorom doménového názvu,
- v INTERNET SK, s. r. o., (FORPSI) je zriadená webhostingová služba (akýkoľvek variant okrem EMAIL hostingu, Managed hostingu a služby f-Market),
- majiteľom domény a webhostingu musí byť rovnaký subjekt,
- doména musí byť vedená na FORPSI DNS,
- pre daný webhosting nie je zriadená žiadna iná SSL služba.
 
Ak sú tieto podmienky splnené, tak má náš zákazník možnosť aktivovať si službu DV SSL certifikát úplne zadarmo.
Ide o certifikát typu „Domain Validated“, certifikáty sú vydávané talianskou certifikačnou autoritou Actalis, S. p. a.
Certifikát je platný iba pre doménu hlavného webu, nie však pre ostatné domény nastavené do rolí aliasov.
Certifikát je možné aktivovať na všetkých zriadených subdoménach pre daný webhosting. Nebude možné exportovať tzv. Private Key, certifikát je možné využívať iba pri zdieľanom webhostingu FORPSI.
 
Po aktivácii je certifikát platný po dobu jedného roku. Pred jeho exspiráciou budú v systéme znovu overené zriaďovacie podmienky, ak budú opäť splnené, certifikát predĺžime automaticky na ďalší rok.
Počas doby platnosti si zákazník môže kedykoľvek certifikát odinštalovať (v tom prípade zostáva vydaný certifikát naďalej platný) alebo odobrať, zneplatniť  (revokovať) – platnosť certifikátu bude zrušená. Po jeho zrušení je možné znova požiadať o zriadenie až po uplynutí 14 dňovej lehoty.