Čo mám robiť s emailmi z Tucows ohľadom spracovania osobných údajov?

Dňa 25. 5. 2018 vošlo do platnosti nové nariadenie EU, známe pod označením GDPR. S týmto nariadením uskutočnilo množstvo spoločností rôzne úpravy vo svojich interných systémoch tak, aby bolo čo najviac vyhovené danej norme.


Zmeny sa nevyhli ani hlavným registrátorom doménových názvov a jednou zo zásadných úprav je potvrdzovanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Náš hlavný register pre väčšinu generických domén (gTLD) – spoločnosť Tucows (Open.Srs) – vytvorila nové správy, ktoré začala rozosielať majiteľom domén. Správy sú zasielané v prípade novej registrácie domény, po dokončení transferu domény do našej správy, po zmene údajov či zmene majiteľa – teda zakaždým, ak dôjde k novej registrácii kontaktných údajov alebo k úprave týchto údajov a ak je teda potrebné dať majiteľovi k dispozícii možnosť udeliť či neudeliť súhlas so spracovaním kontaktných údajov hlavným registrom Tucows (Open.Srs).


Na nižšie pridaných obrázkoch si pozrite a prečítajte, čo je nutné urobiť, ak danú správu o udelení súhlasu dostanete na svoj email.


1. Po registrácii domény (gTLD – generické domény – napríklad .com, .net, .info, .online, .store apod.) dostanete správu s nižšie uvedeným textom. V správe bude odkaz, na ktorý je možné kliknúť. Cez tento odkaz sa dostanete do rozhrania, kde je možné súhlas so spracovaním kontaktných údajov udeliť či ho opäť zrušiť (viď druhý obrázok).

 

Obrázok č. 12. Po kliknutí na zmienený odkaz v emaile sa dostanete do rozhrania, ktoré vyzerá ako obrázok číslo 2 (viď nižšie). Tu je v anglickom jazyku popísaný dôvod, prečo bola správa na kontaktný email odoslaná. V texte je predstavená naša spoločnosť INTERNET SK, s. r. o., ako poskytovateľ registrácie doménových názvov a ďalších služieb. Udelenie súhlasu je voliteľné a je len na vás, či chcete súhlas so spracovaním kontaktných údajov udeliť či ho zamietnuť. Výhodné je súhlas potvrdiť, pretože v budúcnosti sa môžete ocitnúť v situácii, kedy stratíte prístup ku kontaktnému emailu, ktorý máte pri doméne nastavený a ak nebude Tucows mať od vás potvrdený súhlas so spracovaním osobných údajov, bude veľmi ťažké upraviť pre vás email v registri. 

 

Obrázok č. 2

 


3. Ďalšie správy so spracovaním kontaktných údajov sú v prípade zmeny majiteľa (úpravy údajov) podobné ako vyššie uvedené. Vždy je úplne na vás, či tento súhlas udelíte či neudelíte. Nepotvrdenie súhlasu so spracovaním kontaktných údajov nemá vplyv na dokončenie registrácie väčšiny domén. Správa je generovaná a odoslaná na kontaktný email majiteľa až po registrácii domény. Avšak, existujú aj špeciálne koncovky, pri ktorých je nutné najskôr súhlas so spracovaním kontaktných údajov udeliť, inak k registrácii nedôjde. Ide napríklad o koncovku .cn (ktorú u nás k novej registrácii už neponúkame) a ďalej .jp (túto koncovku nám spravuje iný poskytovateľ).