Ako zmením objednávku predĺženia domény

Zmena objednávky predĺženia
Potrebujete na automaticky vystavenej proforma faktúre upraviť údaje?
Pri niektorých koncovkách domén vystavujeme faktúry k predĺženiu domén automaticky podľa poslednej zadanej objednávky. Ak chcete zmeniť napríklad obdobie predĺženia (na viac/menej rokov), odberateľa, pridať alebo odobrať doplnkové služby, tak je potrebné najskôr objednávku predĺženia zrušiť.
1. Prihláste sa na našich stránkach www.forpsi.com s príslušnými prihlasovacími údajmi (prihlasovacie meno a heslo) do zákazníckeho účtu, kde je doména vedená.
V ľavom menu kliknite v sekcii Správa služieb na odkaz Domény a v zozname domén kliknite na vybranú doménu. Otvorí sa karta s detailmi domény, vedľa dátumu exspirácie je link „Zrušiť objednávku predĺženia“.
 


2. Ako druhý krok zadajte novú objednávku predĺženia – na rovnakom mieste (ako zrušenie) sa teraz nachádza odkaz „Predĺžiť doménu“.
V nasledujúcom formulári objednávky si už môžete nadefinovať nové parametre - upraviť počet rokov predĺženia, pridať alebo ubrať (vypovedať) doplnkové služby či spôsob upozorňovania na ďalšiu exspiráciu. Po dokončení novej objednávky predĺženia môžete zaplatiť on-line priamo na zobrazenej stránke s odkazmi pre platbu.