Kedy objednať Classic VPS a kedy Cloud VPS?

Aké sú rozdiely medzi službou Classic VPS a Cloud VPS?
Z technického hľadiska sú služby totožné – servery sú zriaďované v našom vlastnom datacentre Ktiš, s rovnakými parametrami, s totožnou infraštruktúrou, konektivitou a ďalšími detailmi.
Pri oboch službách je však nutnosť mať skúsenosti a znalosti pre správu vlastného servera, nejedná sa o managed služby.
Rozdiely sú prakticky len v administratívnej správe služby (nie v chode servera) – líši sa spôsob fakturácie a ovládania samotnej služby.
 
Classic VPS
- jednoduchší výber variantu (nie tak široký výber šablón a doplnkových služieb)
- vytvorenie iba jedného servera (ak nemáte v pláne budovanie vlastnej širšej infraštruktúry) fakturácia - prebieha z našej strany automaticky podľa zvoleného obdobia (nemusíte strážiť dobíjanie kreditu, príde vám rovno proforma faktúra k úhrade)
-  ovládanie zo zákazníckej administrácie (nie cez samostatný Control Panel)
 
Cloud VPS
- široký výber šablón a ostatných detailných parametrov, výber doplnkových služieb
- možnosť vytvorenia niekoľkých rôznych serverov, vzájomné prepojenie
-  pre dobitie kreditu nutnosť zadať objednávku - zákazník si sám stráži výšku kreditu
- správa servera cez Control Panel (samostatné rozhranie)