NextCloud - vlastné úložisko - inštalácia

NextCloud je slobodný softvér kompletne v slovenčine pre hostovanie súborov na vlastnom serveri.
Prináša funkcie ako je dvojfázová autentizácia, verzovanie a rad ďalších funkcií. Môžete vytvárať vlastných používateľov a zdieľať obsah medzi používateľmi. Obsahuje tiež vlastný appstore, kde možno nainštalovať cez 200 rozšírení. Priamo z webového rozhrania  je možné napríklad editovať textové súbory, zdieľať súbory a púšťať hudbu a videá.
Nextcloud má klientské aplikácie pre synchronizáciu ako pre Windows, tak pre Linux aj Android a iOS.
 
NextCloud možno na server nainštalovať pomocou nášho inštalačného skriptu, ktorý nainštaluje Apache, MySQL, certbot a ďalšie potrebné závislosti. Pre zadanú doménu vygeneruje certifikát Let´s Encrypt. Nakoniec nainštaluje NextCloud a vygeneruje prihlasovacie údaje. 
 
Tento skript je určený pre čistú inštaláciu Debian 9/10, Ubuntu 18.04 alebo CentOS 7. Pokiaľ na serveri už prevádzkujete webový server, odporúčame vykonať inštaláciu manuálne podľa dokumentácie na stránkach Nextcloud.
 
Doba inštalácie je cca 5 minút.
 
1. Nasmerujte Vašu doménu A záznamom (alebo subdoménou) vrátane subdomény www na IP adresu Vášho servera. 
Tento krok možno prekročiť a na server pristupovať iba pomocou IP adresy.
domena.sk A 81.2.233.169
www.domena.sk A 81.2.233.169
IP adresu nahraďte IP adresou Vášho servera.
Počkajte na propagáciu DNS záznamov, inak nebude možné vygenerovať certifikát Let's Encrypt.
 
2. Spustite inštalačný skript
Prihláste sa na server pomocou SSH používateľom root. (Pre pripojenie z Windows možno využiť napríklad SSH klient Putty)
 
Spustite nasledujúci príkaz:
 
Debian/Ubuntu:
bash <(wget -qO- http://81.2.233.169/nextcloud_instalator2607.sh)
CentOS:
yum install wget -y && bash <(wget -qO- http://81.2.233.169/nextcloud_instalator2607.sh)
 
3. Pokračujte podľa pokynov sprievodcu
V prípade chýb nájdete viac informácií v súbore nextcloud_instalace.log.