Reset hesla pre prístup k serveru (CentOS 7)

Pre resetovanie hesla v prípade servera s operačným systémom CentOS je nutné najskôr pristúpiť na server cez zotavovaciu konzolu a postupovať podľa nasledujúcich pokynov.
Spustite zotavovaciu konzolu a stlačte virtuálne tlačidlo Ctrl+Alt+Delete.
V okne konzoly môžete vidieť spúšťajúcu fázu servera s hlásením pre "grub-boot" (viď nasledujúci obrázok).
 
Pred ukončením odpočítavania času stlačte tlačidlo "e" pre otvorenie editačného módu bootovania.
Nájdite riadok začínajúci Linux 16 a nahraďte ro za rw init=/sysroot/bin/sh.
 
 
Stlačte Ctrl+x.
Teraz už môžeme pristúpiť k resetu hesla.
Zadajte príkaz: chroot / sysroot
Resetujte heslo: passwd root – tu budete vyzvaný k zadaniu nového hesla.
Následne zadajte: touch / .autorelabel
Opustite chroot: exit
Nakoniec reštartujte systém: reboot
Server sa v priebehu ešte raz reštartuje.