Reset hesla pre prístup k serveru (Debian, Ubuntu)

Pre resetovanie hesla v prípade servera s operačným systémom Debian alebo Ubuntu je nutné najskôr pristúpiť na server cez zotavovaciu konzolu a postupovať podľa nasledujúcich pokynov.
  Spustite zotavovaciu konzolu a stlačte virtuálne tlačidlo Ctrl+Alt+Delete.
  V okne konzoly môžete vidieť spúšťajúcu fázu servera s hlásením pre "grub-boot" (viď nasledujúci obrázok) o cca dĺžke 5 sekúnd pre Debian,
 
    a 3 sekundy pro Ubuntu.
 
  Pred ukončením odpočítavania času stlačte tlačidlo "e" pre otvorenie editačného módu bootovania.
  Po otvorení bootovacieho súboru sa pomocou šípok presuňte na riadok pre zavedenie kernelu operačného systému (normálne začína slovom "linux") a na konci riadku vložte init=/bin/sh.
 
 
 
  Pre opätovné vykonanie zmeneného bootovania stlačte kombináciu tlačidiel CTRL + x.
    Dôjde k reštartovaniu cloud servera a po niekoľkých málo sekundách bude možné zadať nové príkazy po symbole #.
  Zadajte príkaz mount -o remount rw / a stlačte Enter.
  Zadajte príkaz passwd a stlačte Enter.
  Zadajte nové heslo pre používateľa "root" a stlačte Enter.
  Potvrďte nové heslo a stlačte Enter.
  V tejto chvíli bude nové heslo pre používateľa "root" úspešne nakonfigurované a budete ho môcť použiť pri nasledujúcom reštartovaní pre prístup na server (pre reštartovanie zadajte reboot alebo init 6 alebo vykonajte nútený Reset z ovládacieho panela).