Základné informácie

S webhostingom Basic máte k dispozícii všetko potrebné k prevádzke bežného webu alebo webovej aplikácie, vrátane redakčných systémov ako napr. WordPress, Drupal či Joomla. Parametre služby sú nasledujúce:
 
  • 1 GB priestor pre web
  • PHP (verzia 5.2 – 7.4)
  • MySQL databáza s veľkosťou 1GB
  • SSL certifikát zdarma
 
E-mailové schránky nie sú súčasťou služby. Ak potrebujete pre svoju doménu aj e-mailové schránky, je možné ich priobjednať.

Webhosting Basic je vytváraný na webovom serveri s OS Linux. Pri objednávke služby je automaticky vytvorená MySQL databáza a DV SSL certifikát od certifikačnej autority Actalis. K webhostingu je možné objednať všetky doplnkové služby, ktoré sú k dispozícii aj pre ostatné varianty webhostingu.
Pre hosting Basic je možné využívať aj HiSpeed Cache.

Detaily konfigurácie webservera:
  • max_execution_time 90s
  • memory_limit 128 MB
  • upload_max_filesize 32 MB