Zmazanie neaktívneho cloudového účtu

Ak je cloudový účet dlhodobo nevyužívaný, je v súlade so zmluvnými podmienkami pre cloudové služby označený ako neaktívny a pridaný na zoznam služieb určených na zrušenie. Neaktívne účty kontrolujeme a mažeme raz za tri mesiace. Pri zmazaní služby nie je zákazníkovi automaticky vrátený prípadný zostatok kreditu.
 
Cloudový účet je označený ako neaktívny, ak po dobu 12 po sebe idúcich  mesiacov nie je na účte dobitý kredit a zároveň (po rovnakú dobu) nie je v účte aktívna žiadna cloudová služba (tj. nedôjde k žiadnemu odčítaniu kreditu napr. za virtuálny server alebo priestor pre zálohy).

Prajem si účet zrušiť a vrátiť zostatok kreditu

Ak si želáte vrátiť zostatok kreditu, zašlite, prosím, autorizovanú žiadosť na obchodné oddelenie. Upozorňujeme, že kredit nebude vrátený v prípade, že bol získaný formou voucheru, z marketingovej akcie apod.
Vrátený bude iba kredit, ktorý zákazník skutočne uhradil.

Prajem si účet zachovať

Ak si neprajete, aby bol Váš cloudový účet pre inaktivitu zrušený, uskutočnite, prosím, jeden z nasledujúcich krokov:
 
1) Dobite na svoj účet kredit, stačí v minimálnej možnej výške 2,70 EUR bez DPH
 
alebo
 
2) Aktivujte dočasne nejakú službu a obratom ju zrušte. Odporúčame Pro server, ktorý by ste v najnižšej možnej konfigurácii vytvorili na niekoľko minút (tieto servery sa účtujú po hodinách). Ak server do hodiny od vytvorenia opäť zmažete (je nutné skutočné zmazanie, nie len vypnutie), tak Vás to bude stáť iba maximálne 0,03 EUR kreditu.
 
Dôležitá je po zmazaní servera zmazať aj IP adresu, ktorá po zmazaní VPS zostane a bola by Vám naďalej účtovaná.
 
Tým bude situácia vyriešená na 12 mesiacov.