Jak vytvořit klíč pro SSH/SFTP připojení

Mac / Linux
  1. V terminálu spustíme příkaz ssh-keygen -t rsa
  2. Potvrdíme umístění.
  3. Zvolíme heslo ke klíči.
  4. Potvrdíme heslo.

V umístění ~/.ssh (defaultně /DOMOVSKÝ_ADRESÁŘ/.ssh/) se vytvoří 2 soubory:

/DOMOVSKÝ_ADRESÁŘ/.ssh/id_rsa - privátní klíč

/DOMOVSKÝ_ADRESÁŘ/.ssh/id_rsa.pub - veřejná část
Windows
  1. Stáhneme program PuTTY: https://www.putty.org/.
  2. Spustíme PuTTYgen.
  3. Klikneme na Generate.
  4. Kurzorem myši pohybujeme, dokud se nezaplní zelené pole.

    5. Zadáme heslo ke klíči v kolonkách Key passphrase a Confirm passphrase.
    6. Uložíme privátní i veřejný klíč tlačítky Save private key a Save public key.