Popis a správa adresářů a skupin

V levém menu se nachází
- systémové adresáře: Vlastní, Ostatní kontakty (ukládají se sem kontakty po odeslání) a Společný - tyto adresáře nelze smazat (sekce Moje adresáře) 
- uživatelsky vytvořené adresáře (sekce Moje adresáře)
- adresáře sdílené jinými uživateli domény (sekce Jiné adresáře) 
- návody pro synchronizaci pomocí klientů používajících SyncML protokol (CardDAV synchronizace není podporovaná)


Správa adresářů a skupin
Nový uživatelský adresář vytvoříte kliknutím na tlačítko + nacházející se v záhlaví sekce.

Veškeré dostupné akce, které lze s adresáři provádět, jsou dostupné pomocí kontextové nabídky.

Kontakty můžete organizovat nejen pomocí různých adresářů, ale v rámci konkrétního adresáře i pomocí skupin (rozesílacích seznamů). V sekci skupin klikněte na tlačítko nebo na panelu nástrojů zvolte . Toto tlačítko je na panelu nástrojů dostupné jen tehdy, pokud není vybrán žádný kontakt.


Export adresáře
Exportovat lze pouze všechny kontakty adresáře, nikoliv jen některé z nich. 
Zobrazte adresář, který budete exportovat a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko.

Ze seznamu zvolte požadovaný formát:
- vCard
- CSV
- LDIF

Uložte soubor na disk počítače.