iPhone (iPad) Mail - automatická konfigurace

iPhone a iPad obsahují nativního emailového klienta, který umožňuje nastavit POP3 nebo IMAP účet pro přijímání pošty. Používání POP3 účtu na mobilních zařízeních je obecně méně výhodnější, proto v tomto článku popisujeme nastavení IMAP účtu. Použijeme nejsnadnější způsob pomocí konfiguračního profilu.

Přihlašte se do webmailu pomocí účtu, který budete přidávat

Přejděte do Nastavení > Mobilní klienti a zvolte protokol a pomocí kamery naskenujte QR kód.

V závislosti na nastavení zařízení se zobrazí oznámení - Otevřete QR kód v prohlížeči

Dojde k přepnutí do prohlížeče, kde povolíte stažení konfiguračního profilu

Po stažení konfiguračního profilu přejděte do Nastavení.

V okně instalace profilu můžete zkontrolovat nastavení mailového účtu nebo zjistit podrobnosti o certifikátu. Instalaci zahajte kliknutím na Instalovat v pravém horním rohu.

V závislosti na nastavení Vašeho zařízení můžete být vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Pokračujte v průvodci opakovaným tapnutím na Instalovat. Stažený konfigurační profil můžete rovněž smazat bez zahájení instalace nebo zrušit pro pozdější instalaci. 

Nakonec zadejte heslo ke schránce, čímž se zpřístupní tlačítko Dále.
 

Instalaci dokončíte tapnutím na tlačítko Hotovo.

Účet je přidán a naleznete jej v Nastavení > Obecné > VPN a správa zařízení.
Pokud jste po stažení profilu z nějakého důvodu přerušili instalaci, bude se zde rovněž nacházet i stažený profil (sekce Stažený profil)


Úpravy a odstranění účtu
Emailový účet přidaný pomocí konfiguračního profilu z principu nelze upravovat. Pokud jste např. změnili heslo, odeberte jej (pouze v případě IMAP účtu, u POP3 účtu by došlo ke smazání všech!!!) a stáhněte profil s novým heslem.

Pro odstranění účtu přejděte do Nastavení > Obecné > VPN a správa zařízení.

Zvolte konfigurační profil účtu, který chcete smazat.

Před smazáním můžete zkontrolovat nastavení (tlačítko Účty >). Účet definitivně odstraníte pomocí tlačítka Odstranit profil.