DKIM

Odchozí emaily, které jsou odesílány přes server smtp.forpsi.com, mohou být podepsány pomocí DKIM. DKIM podpisy emailů odesílaných z webu pomocí PHP funkce mail() nebo přes jiné smtp servery je třeba řešit jiným způsobem.

DKIM podpis umožňuje ověřit, že zpráva pochází ze serveru autorizovaného pro odesílání pošty z dané domény. DKIM je zkratka pro DomainKeys Identified Mail, jde o techniku ověření původu emailu pomocí asymetrického šifrování.

Mailservery často vyžadují u legitimních emailů platný podpis DKIM. Proto doporučujeme aktivovat podepisování odchozích zpráv pomocí DKIM.
 
U nových hostingů, které splňují následující podmínky, se DKIM aktivuje automaticky:

  • Doména je ve stejném zákaznickém účtu jako hosting
  • Doména používá naše DNS servery

DKIM je aktivní i u většiny dříve vytvořených hostingů, které výše uvedené podmínky splňují.

V zákaznické administraci můžete zkontrolovat stav DKIM pro vaše domény. 


Aktivace DKIM

Přihlaste se do zákaznické administrace a přejděte do správy hostingu

Jak přejít do správy hostingu


Přejděte na kartu DKIM
DKIM se aktivuje zvlášť pro hlavní doménu a zvlášť pro aliasové domény
U příslušné domény klikněte na Aktivovat DKIM

Dále se postup liší podle toho, zda máte doménu i hosting ve stejném účtu a zda doména používá naše DNS servery.

Doména i hosting ve stejném účtu, DNS FORPSI
Pokud jsou splněné podmínky, že doména i hosting jsou ve stejném zákaznickém účtu a doména používá naše DNS, automaticky se nastaví i potřebný TXT záznam. Stačí pouze kliknout na Ok.


Doména a hosting v různých účtech, DNS FORPSI
Pokud jsou doména a hosting v různých zákaznických účtech a doména používá naše DNS, zobrazí se TXT záznam, který je potřeba přidat k DNS záznamům jako typ TXT s příslušným hostname a hodnotou (tu zkopírujete pomocí tlačítka Kopírovat hodnotu).

Po nastavení TXT záznamu je třeba asi půl hodiny počkat, než se změna projeví. 


Cizí DNS servery

Jestliže doména používá cizí DNS servery, musíte po kliknutí na Aktivovat DKIM vybrat, zda aktivovat 1024bitový nebo 2048bitový klíč

Záleží na tom, jaké klíče vaše DNS servery podporují. Naše podpora vám může sdělit tuto informaci u nejčastěji používaných DNS serverů. 2048bitový klíč podporují např. DNS servery Acive24.cz, Cloudflare.com, Gransy.cz, Ignum.cz, Onebit.cz, Regzone.cz, Shoptet.cz, Webglobe.cz, Websupport.cz, Wedos.cz a Wixdns.net.

V ostatních je potřeba obrátit se na podporu příslušných DNS serverů, aby Vám tuto informaci sdělili. Pokud si nejste jisti, vyberte 1024bitový klíč. Po výběru klíče klikněte na Vybrat.

Zobrazí se veřejný klíč, který poté nastavíte v administraci DNS záznamů jako TXT záznam s příslušným hostname a hodnotou (tu zkopírujete pomocí tlačítka Kopírovat hodnotu).
Po nastavení TXT záznamu je třeba asi půl hodiny počkat, než se změna projeví.

Po kliknutí na Ok se u domény zobrazí zpráva, že TXT záznam není nastavený. Kdybyste ho později potřebovali zobrazit, klikněte na Zobrazit veřejný klíč - TXT záznam


Po nastavení TXT záznamu se kontroluje, zda je TXT záznam nastavený správně a zda nepotřebuje opravit. Pokud není validní, zkontrolujte TXT záznam v DNS záznamech domény


Poznámka: Pokud nemá doména nastavený TXT záznam pro DKIM, nebudou odchozí emaily z této domény na serveru smtp.forpsi.com pomocí DKIM podepisovány.

Poznámka: Aktivace DKIM se týká pouze emailů odesílaných přes server smtp.forpsi.com. Podepisování emailů odesílaných z webu pomocí funkce mail() nebo přes jiný smtp server je třeba řešit jiným způsobem, např. použitím třídy phpmailer pro podepisováním DKIM přímo pomocí PHP, nebo posíláním emailů z PHP skriptu přes smtp server smtp.forpsi.com.

Poznámka: Emaily, které server smtp.forpsi.com vyhodnotí jako spam, nebudou pomocí DKIM podepsány.