Ako zmením majiteľa .sk domény

Na stránkach SK-NIC www.sk-nic.sk vyplňte žiadosť na zmenu držiteľa označenú formulárom "F6 - Zmena držiteľa". Do žiadosti uveďte názov domény a identifikátor nového majiteľa - ktorý má platnú Rámcovú zmluvu, nájdete ju tu: https://sk-nic.sk/main.jsp?form=user_new_1
Vygenerovaná žiadosť musí byť potvrdená súčasným aj novým majiteľom domény. Podpis súčasného majiteľa je potrebné nechať úradne overiť, podpis budúceho majiteľa nemusí byť overený. Takto potvrdenú žiadosť je potrebné spoločne s platnými výpismi z Obchodného registra (pokiaľ ide o firmu) či Kópiou živnostenského listu poslať poštou na adresu SK-NICu na spracovanie:

SK-NIC, a.s.
P.O.BOX 49
840 00 Bratislava 4

Po zmene v SK-NICu je potrebné nás kontaktovať (cez kontaktný formulár zo zákazníckej administrácie) a požiadať o vytvorenie nového účtu pre nového majiteľa.
 
Zmena majiteľa .sk domény nie je spoplatnená, a preto nedochádza k predĺženiu domény na ďalšie obdobie.