Nedajú sa nastavovať záznamy na DNS

Ak nemáte v rozhraní prístupný odkaz "Editácia DNS záznamov", je to s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené tým, že DNS záznamy pre Vašu doménu sú vedené na cudzích serveroch. V tomto prípade existujú dve možnosti:
  1. zmeniť záznamy v administračnom rozhraní aktuálneho správcu Vami použitých serverov;
  2. zmeniť DNS servery na naše (viď špeciálny príspevok "Zmena DNS serverov" a potom už budú odkazy na zmenu záznamov prístupné.
Ak má doména naše DNS, a aj tak nemáte odkazy na zmenu prístupné, kontaktujte našu Zákaznícku podporu - najlepšie cez Kontaktný formulár po prihlásení sa do zákazníckeho účtu, kde je táto doména vedená (viď príspevok k autorizácii požiadaviek).