QuickSSL certifikát - Overenie domény

QuickSSL certifikát je vhodný na zabezpečenie šifrovaných transakcií medzi návštevníkom stránok a serverom. QuickSSL certifikát neposkytuje údaje o identite prevádzkovateľa webových stránok, poskytuje iba informácie o doméne viď. "Predmet certifikátu".
 
QuickSSL certifikát je plne dôveryhodný vo všetkých rozšírených webových prehliadačoch od verzií IE 5.01+, Netscape 4.7 + a Mozilla 1+ po súčasnosť a je tiež plne dôveryhodný vo všetkých nových moderných prehliadačoch, vrátane mobilných zariadení typu Smartphone a pod.
 
Overenie žiadateľa
Overenie žiadateľa certifikátu sa uskutočňuje pomocou tzv. Domain Validation postupu. Ide o rýchle elektronické overenie pomocou údajov z registra domén. Vlastníkovi domény alebo technickému kontaktu domény je posielaný email s inštrukciami na autorizáciu požiadavky.
 
 
Predmet certifikátu
Certifikát QuickSSL má v predmete tieto údaje:
 
 
        CN = www.domena.tld
    OU = Domain Control Validated - QuickSSL(R)
    OU = See www.geotrust.com/resources/cps (c)09
    OU = GTnnnnnnn
    O = www.domena.tld
    C = SK

------------------

    CN = Common Name = názov domény
    OU = Organization Unit = Jednotka Organizácie
    O = Organization = Organizácia
    C = Country = Krajina/Štát
 
 
Priebeh žiadosti/inštalácie
Pre bližšie informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní objednávky nás kontaktujte pomocou autorizovaného kontaktného formulára.