Užívateľsky definované chybné stránky

Nastavujú sa stránky 404 - stránka neexistuje a 403 - prístup zakázaný.
 
Pre nastavenie si do rootu webu (do priečinka /www) umiestnite súbor, ktorý sa má zobraziť pri požiadavke na chybnú stránku (napríklad 404.htm, 403.htm, 404.php, 404.asp apod.), Ďalej do súboru .htaccess v roote webu (súbor prípadne vytvorte) pridajte riadok podľa vzoru.
 
 
Ak hosťujete web na Windows, môžete nastaviť chybné stránky v Control paneli na adrese wincp.forpsi.com.
 
V prípade, že ani jeden z vyššie uvedených postupov nefunguje (variant PIDI, staršie servery), pošlite autorizovanú žiadosť o nastavení chybnej stránky.