Zálohovanie dát webhostingu alebo databázy

Našim webhostingovým zákazníkom ponúkame možnosť zálohovania dát a umiestnenia tejto zálohy na nimi vybrané FTP. Súčasťou zálohy sú kompletné dáta webhostingu a všetkých prípadných databází patriacich k nemu.
 
Zálohu dát si môžete objednávať autorizovane cez kontaktný formulár, kde je potrebné najpv sa prihlásiť do zákazníckeho účtu a uviesť zoznam webov, prípadne ďalšie náležitosti a upresnenie.
 
Poplatok za túto službu nájdete v aktuálnom cenníku.
 
Po prijatí autorizovanej objednávky kontaktujeme klienta s bližšími informáciami o ďalšom postupe a dojednáme konkrétne požiadavky na zálohu. Potom klientovi vystavíme faktúru s vyčíslením poplatku za objednávku a faktúru odošleme na jeho kontaktný email. Po prijatí očakávanej platby na náš bankový účet zaistíme uloženie objednanej zálohy na FTP.
 
V prípade otázok nás kontaktujte na admin@forpsi.com.