500 Internal Server Error

Ak sa Vám zobrazí chyba 500 Internal server error, ide najskôr o jeden z nasledujúcich problémov:

1. Nesprávne práva spúšťaného skriptu.

Správne práva pre php skripty, ktoré chcete spúšťať sú 755 (rwxr-xr-x). Tieto práva sú tiež implicitne nastavené pri uploade pomocou FTP, ak v klientovi nemáte zakliknutú voľbu "Zachovať oprávnenie súborov". K problémom však môže prísť predovšetkým pri inštalácii pluginov do redakčného systému cez webové rozhranie (napríklad Joomla či Wordpress). Pri tomto spôsobe inštalácie chýbajú skriptom práva pre spúšťanie a nie je ich preto možné spustiť.

Opravu je možné uskutočniť cez FTP pomocou príkazu chmod, v PHP príkazom chmod() alebo v control paneli http://cp.forpsi.com/.

2. Nepodporovaná direktíva v súbore .htaccess

Cez .htaccess je povolená konfigurácia prepisovacích pravidiel mod_rewrite a použitie nasledujúcich direktív: Indexes, AuthConfig, FileInfo a Limit.

Akékoľvek riadky typu php_admin_flag a niektoré direktívy options a pod. spôsobia vyššie popisovanú chybu. Ak chcete nejakú direktívu povoliť, pošlite nám autorizovanú žiadosť a my ju posúdime.

Riešením je zmazať buď celý súbor .htaccess alebo len zakázanú direktívu.