Úpava konfigurácie servera

Na serveroch je zakázaná akákoľvek klientská úprava konfigurácie - preto je nutné každú požiadavku poslať autorizovanou žiadosťou s parametrami, ktoré chcete povoliť a dôvod, prečo chcete úpravu vykonať. Žiadosť bude posúdená a v prípade, že nebude mať dopad na bezpečnosť servera, bude zmena vykonaná.