Konfigurácia PHP

Konfigurácia PHP na aktuálnych webhostingových serveroch s OS Windows Server:
 
- Php 5.6 a PHP 5.5 v režime FastCGI
- execution_time 90 sec
- memory_limit 128MB
- upload_limit 32MB
 
Upozornenie!
Programovací jazyk PHP je na serveroch s OS Windows iba doplnkovým jazykom vedľa primárnych ASP a ASP.NET. Pri primárnom používaní PHP aplikácií odporúčame vždy si zvoliť Linuxový server. PHP na serveroch s OS Windows môže mať horšiu odozvu a správanie sa niektorých funkcií môže byť odlišné, ako je to na serveroch s OS Linux.