Práva na serveroch s OS Windows

Na najnovších webhostingových serveroch s OS Windows Server sú zákaznícke skripty spúšťané s oprávnením FTP užívateľa. Webové aplikácie majú teda štandardne povolené zapisovať do celého priestoru webhostingu a zákazníci tak už nemusia riešiť ďalšie úpravy týchto oprávnení.